EpiLog

 

EPILOG

Tom 1: (Od)czytane: wiersze mniej znane. Interpretacje, red. Ł. Grajewski, J. Osiński, A. Szwagrzyk, Toruń 2015.

Spis treści

Znane – nieznane – odczytane. Słowo wstępne
DOMINIKA DŹWINEL
Rozpustnik wyobraźni. Pieśni światowe Franciszka Karpińskiego
ALEKSANDRA SZWAGRZYK
Szeptem o katastrofie: pieśń Józefa Czechowicza
ŁUKASZ GRAJEWSKI
Prze-języczanie. Życie codzienne Juliana Tuwima
JAKUB OSIŃSKI
Duch chłopca z zielonym balonikiem (Duch Boya Jana Lechonia)
MARTA BŁASZKOWSKA
Samotność śmiertelnych kolęd i koń z płomieni. Nad jednym z wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
TOMASZ P. BOCHEŃSKI
Koniec Kanonu
AGNIESZKA ŁAZICKA
Nigdy bez ciała. O wierszu Czas Zbigniewa Herberta
MICHAŁ KOZA
Próba (anty)komparatystycznej analizy muzyczności wiersza Jarosława Marka Rymkiewicza Arietta zimowa (na temat z sonaty f-moll na skrzypce i fortepian Sergiusza Prokofiewa)
KAMIL M. WIECZOREK
Niektórzy lubią „szczęście”, czyli dlaczego nie potrzebujemy duszy
 ŁUKASZ LIPIŃSKI
Czesława Miłosza potyczka ze Strukturalizmem
PRZEMYSŁAW KULIŃSKI
„Pasterz wersów” w poszukiwaniu Boga. Kilka uwag o wierszu Spokojna miłość Marcina Barana
KAMILA ŚLIZEWSKA
Aporie performatywnych znaczności semantycznych w rozdwojonym ciele wiersza Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego. CCLXXXII. Piosenka opryszka – propozycja analizy, interpretacji i mikroanalizy brzmieniowej
ANNA DWOJNYCH
Wszystkożerność kulturowa, czyli co przydarzyło się ( w ) poezji


Tom 2: Tematy modne w humanistyce. Studia interdyscyplinarne, red. Ł. Grajewski, J. Osiński, A. Szwagrzyk, P. Tański, Toruń 2015.

Spis treści

Wstęp: po co nam mody w humanistyce?

CZĘŚĆ I. ZWROTY I SZKOŁY
JAROSŁAW WOŹNIAK
Podmiot czytający w perspektywie „zwrotu performatywnego”. Zarys problematyki
ALEKSANDRA KOŁTUN
Zwrot performatywny w naukach humanistycznych i społecznych. Wspólne założenia i obszary napięć
JAKUB OSIŃSKI
Stare szkoły i nowe mody. Od strukturalizmu do kulturowej teorii literatury w polskiej komparatystyce przełomu XX i XXI wieku
MICHAŁ RYDLEWSKI
Zwroty badawcze w humanistyce w świetle wybranych ustaleń Anny Pałubickiej
PATRYK SZAJ
Zwycięstwo zza grobu? O hermeneutycznym zapleczu modnych teorii

CZĘŚĆ II. DOŚWIADCZENIA (I) PRAKTYKI
JOANNA SIERACKA
Postfeministyczne próby odzyskania „kobiecego doświadczenia” jako odpowiedź na trzeciofalowy kryzys zwrotu doświadczeniowego
KATARZYNA LISOWSKA
Przenośnie w dyskursie genderowym polskiego literaturoznawstwa: moda czy coś więcej? Przykład metafory szafy w tekstach Błażeja Warkockiego
ZUZANNA KOZŁOWSKA
Moda na ciało: w stronę re-empiryzacji nauki o literaturze?
MIŁOSZ MARKIEWICZ
Pomiędzy Bogiem a kobietą. Na marginesach posthumanizmu

CZĘŚĆ III. MODY LITERATURY I MODY W LITERATURZE
ALEKSANDRA NARÓG
Efekt afektu: Deleuze – Bacon – Różewicz
ALEKSANDRA SZWAGRZYK
Literatura dla dzieci i młodzieży a poststrukturalizm. Wstępne uwagi
JUSTYNA TUSZYŃSKA
Modne lektury literaturoznawców. Teoria literatury czy teoria literatury kryminalnej?
GERARD RONGE
„Czytanie nastrojów” Hansa Ulricha Gumbrechta jako „anty-metoda” analizy tekstów literackich
PAULINA WÓJCIK
Co czyni niemodne poglądy „nowego” Stanleya Fisha możliwymi do przyjęcia (wśród modnych tematów humanistyki XXI wieku)?
DAWID KUJAWA
Polska poezja po 2000 roku i humanistyka afirmatywna

CZĘŚĆ IV. MODNA SOCJOLOGIA, MODNA FILOZOFIA
ŁUKASZ LIPIŃSKI
O zwrocie archiwalnym i praktyce badawczej w perspektywie Teorii Aktora-Sieci
CELINA STRZELECKA
Zastosowanie nie-antropocentrycznej Teorii Aktora-Sieci w badaniach nad elektrownią jądrową
MARTA HOFFMANN
Badacz pod lupą. Konstruktywistyczny zwrot w refleksji nad nauką na gruncie tzw. socjologii wiedzy/nauki
MAŁGORZATA KUBACKA
Od metafory dramaturgicznej Goffmana do socjologii emocji

CZĘŚĆ V. FUZJE I ZWIĄZKI
ALEKSANDRA MOCHOCKA
Badanie gier a badania nad literaturą: o związkach literaturoznawstwa i badań gier (game studies)
ADRIANNA SMURZYŃSKA
O modnej fuzji filozofii i neuronauk
MARTA SIBIERSKA
Darwin i literatura: o hipotezach, ustaleniach i przeoczeniach literaturoznawstwa ewolucyjnego
PIOTR DRYGAS
(Post)pamięć w analizie przestrzeni miejskiej – możliwości pojęcia (post)miejsca
MARCIN KARWOWSKI
Otwarte dane – przyszłość humanistyki?

ZAMIAST ZAKOŃCZENIA
ANNA NASIŁOWSKA
Tematy modne


Tom 3: Stanisław Barańczak. in memoriam, red. J. Osiński, m. pranke, A. Szwagrzyk, P. Tański, Toruń 2015.

Spis treści

Wstęp: To wszystko – to mój list do Świata

MICHAŁ PRANKE
Rozmowy Mistrza ze Śmiercią – uwagi o śmierci zapisanej w Korekcie twarzy Stanisława Barańczaka
KAMILA ŚLIZEWSKA
Funkcjonowanie i rola przerzutni w Atlantydzie oraz Widokówce z tego świata pióra Stanisława Barańczaka
DARIA TYBLEWSKA
The Raven Edgara Allana Poego w przekładzie Stanisława Barańczaka – analiza przydawek dopełniaczowych w polskim tłumaczeniu wiersza
PAULINA WÓJCIK
Krytyczne pióro Stanisława Barańczaka. Wybrane aspekty
PAULINA SZYDŁOWSKA
Najlepsze recenzje najgorszych książek. Wpływy i powiązania Książek najgorszych Stanisława Barańczaka ze współczesnymi praktykami recenzenckimi
KAMIL DŹWINEL
Gesty piosenkarzy i topika wolności. Stanisław Barańczak jako badacz w uniwersum piosenki
ALEKSANDRA SZWAGRZYK
Tropiciele nonsensów systemu: Stanisław Barańczak i Małgorzata Musierowicz
JAKUB OSIŃSKI
Stanisław Barańczak i Kazimierz Wierzyński, czyli o marcu ’68 raz jeszcze
ANEKS
KRZYSZTOF OBREMSKI
Stanisław Barańczak i Książki najgorsze czterdzieści lat później (lekturowe podpowiedzi dla młodszych pokoleń)


TOM 4: KRYMINAŁ – GATUNEK POWAŻ(A)NY?, CZ. I, RED. T. DALASIŃSKI, T.SZ. MARKIEWKA, TORUŃ 2015.

Spis treści

Kryminał: przyjemność tekstu czy konieczność kultury? (Od redaktorów)

WOJCIECH J. BURSZTA

Kryminał: żywioł i forma (wstęp)
MARIUSZ CZUBAJ
Trzy cytaty z Chandlera. Kryminał – totalność – wolność
VIOLETTA WRÓBLEWSKA
Kryminał – między sztuką (słowa) a kiczem
DARIUSZ BRZOSTEK
Analiza tekstu, interpretacja zbrodni. O wartościach poznawczych fikcji detektywistycznej
ALICJA URBANIK
Czy Sherlock Holmes może się pomylić?
KRZYSZTOF GRUDNIK
Poe-tyka kryminału. Kryminalne wycieczki Edgara Allana Poego (Zabójstwo przy rue Morgue) i Stefana Grabińskiego (Na tropie)
TOMASZ DALASIŃSKI
Tendencyjność uładzona. Modelowe realizacje polskiej powieści milicyjnej a socrealizm
REGINA WOJTOŃ
Kryminał na kozetce, czyli o psychologizmie w twórczości Zygmunta Miłoszewskiego
KATARZYNA VITKOVSKA
Postmodernistyczna metafizyka retrokryminałów o Fandorinie Borysa Akunina
WERONIKA GÓRSKA
Zbrodnia czytelnicza, zbrodnia autorska
ANNA GROCHOWSKA
Michała Witkowskiego „poważ(a)ny” kryminał
KAMILA CZAJA
Wierszem białym o czarnym kryminale. Raymond Chandler w poezji polskiej
JACEK MIKOŁAJCZYK
Czy mordercą jest krytyk? City of Angels i Curtains Kandera & Ebba – kryminały musicalowe
KRZYSZTOF JAJKO
Reanimacja klasyki kryminału. Sherlock Holmes w kulturze popularnej początku XXI wieku
EWA GUTMAŃSKA-GRALAK
Woody Allen w kryminale? Twórczość filmowa i literacka Allena jako przykład nietypowych ujęć gatunku kryminału
ALEKSANDRA SZWAGRZYK
„Everybody lies?”. Dr House, czyli przygody detektywa-racjonalisty
KATARZYNA ZWIECZORKOWSKA
Animowana kryminalistyka dziecięca
PRZEMYSŁAW ZAWROTNY
Zbrodnia nie do wytropienia. Seria komiksowa 100 Naboi


TOM 5: KRYMINAŁ – GATUNEK POWAŻ(A)NY?, CZ. II, RED. T. DALASIŃSKI, T.SZ. MARKIEWKA, TORUŃ 2015.

Spis treści

BERNADETTA DARSKA
Powieść kryminalna jako głos w sprawie modelu współczesnego dziennikarstwa
MARCIN KOWALCZYK
Dwie warstwy rzeczywistości – echa PRL-u w Uwikłaniu Zygmunta Miłoszewskiego
AGNIESZKA RATAJCZYK
Charakterystyka genderowa współczesnego kobiecego kryminału rosyjskiego na przykładzie twórczości Aleksandry Marininy
MARTA USIEKNIEWICZ
Błędny rycerz patriarchatu. Wzorce męskości reprezentowane przez chandlerowskiego Philipa Marlowe’a
ELŻBIETA ŻAK
Kryminał w ZSRR i Rosji współczesnej – kulturowe/kultowe role bohaterów
AGNIESZKA DOMARADZKA
Powieść kryminalna we Włoszech jako narzędzie krytyki społecznej i politycznej
AGNIESZKA PIWOWARSKA
Napisał komik kryminał… czyli nawet czytając o zbrodni, możnasię pośmiać. Humorystyczna krytyka włoskiego społeczeństwa w Il sax del Nuvola Rossa Stefano Benniego
MAŁGORZATA MAJOR
Telewizyjny kryminał „zwierciadłem przechadzającym się po gościńcu”? Serial The wire jako Stany Zjednoczone w pigułce


Tom 6: kultura rocka. twórcy – tematy – motywy (1), red.  J. Osiński, m. pranke, A. Szwagrzyk, p. tański, Toruń 2015.

Spis treści

Wstęp
Skok na rock

Rozdział I
BARTŁOMIEJ ALBERSKI
Brzmienie brzmieniu nierówne
RADOSŁAW MARCINKIEWICZ
Rock a leksykografia: supergrupa. Z Dream Theater spacer pierwszy
MONIKA KONERT-PANEK
Akcent a wizerunek. Foniczne aspekty stylu rockowego

Rozdział II
ŁUCJA IWANCZEWSKA
„Między nami dobrze jest”, czyli polski punk i sztuka
LUIZA KARABAN
Polscy hipisi i ich stosunek do przyrody w paradygmacie romantycznym. Uwagi na marginesie wybranych tekstów piosenek rockowych
KRZYSZTOF GAJDA
Piosenka lingwistyczna? Hubert Spięty Dobaczewski (Lao Che)
TOMASZ FLORCZYK
Od staropolskich stylizacji po niby-dziecięcą poezję – o concept albumach i Lao Che z tekstami Huberta Dobaczewskiego
PIOTR ŁUSZCZYKIEWICZ
Stary rock a nowa poezja polska
PRZEMYSŁAW ZAWROTNY
Literackość i etos rock’n’rollowca w tekstach Piotra Klatta
BEATA RYNKIEWICZ
„Jestem wtedy kiedy krzyczę…”. Postawy emancypacyjne polskich artystek w kulturze punk

Rozdział III
MIROSŁAW A. MIERNIK
Od Gotyku do Dark Independent. O rozwoju subkultury gotyckiej w Polsce po roku 1999
KRZYSZTOF S. WERNER
Działalność fanklubu The Beatles w PRL-owskiej rzeczywistości lat 80.
JOANNA WALCZAK
„Ja nie słucham piosenek, nie wiem jak należy pisać”. Historia i znaczenie tekściarskiej spuścizny Bogdana Loebla w rozwoju polskiej muzyki rozrywkowej

Rozdział IV
JULIAN STRZAŁKOWSKI
Samotność w tekstach utworów zespołu Dżem z lat 1985–1994
PAWEŁ TAŃSKI
Afekt efektu. O tekstach zespołu Popsysze w języku polskim
MAGDALENA BUDZYŃSKA
Językowy obraz ciała w piosenkach Grzegorza Ciechowskiego

Rozdział V
ALICJA GRUSZKA
Koncert zespołu Behemoth jako performans artystyczny
DOMINIKA SOBKA, PIOTR ZWARYCZ
Kostki gitarowe – muzyczne akcesoria czy kolekcjonerski rarytas?


Tom 7: kultura rocka. twórcy – tematy – motywy (2), red.  J. Osiński, m. pranke, A. Szwagrzyk, p. tański, Toruń 2015.

Spis treści

Rozdział I
ADAM DOMALEWSKI
Queer Queen – Bohemian Rhapsody jako utwór coming outowy
MICHAŁ WRÓBLEWSKI
Diabelska poza Glenna Danziga – perspektywa jungowska
JACEK DROZDA
Pełne koło punk rocka? Narracje klasowe i percepcja kryzysu od Angelic Upstarts do Sleaford Mods
NATALIA GRYŃ
Quadrophenia manifestem młodego Brytyjczyka
MARIA PIĄTKOWSKA
Chcemy być sobą! Polski rock lat 80. oraz muzyka Brytyjskiego Nurtu NWOBHM wobec sytuacji politycznej końca XX w. – intencja nadawcza i perspektywy odbioru
PAWEŁ BILIŃSKI
Rockin’ mock! Parodystyczne komponenty Oto Spinal Tap Roba Reinera

Rozdział II
ANNA CHOMCZYK
Joga, lewitacja i rock and roll, czyli jak Daleki Wschód kształtował kontrkulturę w USA
ZUZANNA BŁAJET
Poeci pamirskiego rocka, czyli o tych, którzy sitar zastąpili gitarą

Rozdział III
OLAF PAJĄCZKOWSKI
Od kota Lucyfera Sama do buntownika Toma Sawyera – tematy tekstów piosenek rocka progresywnego i gatunków pokrewnych na przykładzie twórczości wybranych zespołów
TOMASZ P. BOCHEŃSKI
Was verliert man| mit dem Augenschlag?. Między poezją a kontynuantami hard rocka: przypadek Tilla Lindemanna i zespołu Rammstein
JACEK KOWALSKI
Doświadczenie bliskości i oddalenia: literacka wizja „rock”-metra w Niebie pod Berlinem Jaroslava Rudiša
MICHAŁ PRANKE
Symptomy wyczerpania? O odczytaniach Sromoty zespołu Świetliki
AGNIESZKA OSIŃSKA-SZPUR
„Wieczność kocha się w wytworach czasu”. Tematy i motywy twórczości Williama Blake’a w tekstach rockowych (na przykładzie Iron Maiden, The Doors, Patti Smith i U2)
JOANNA ROŚ
Rock and roll w czarnym golfie. Śladami Camusa w kulturze rocka
ALEKSANDRA SZWAGRZYK
Niedorosły rock: rockowe motywy w literaturze dla dzieci i młodzieży

Rozdział IV
MACIEJ KUSTER
„Kolejna cegła w murze”. Kilka uwag o polskim przekładzie „Ściany” Pink Floyd
EWELINA ZAREMBSKA
Tłumaczenie i adaptacja musicalu rockowego na przykładzie musicalu Rent Jonathana Larsona

Rozdział V
ŁUKASZ GŁOD
Koncert jako rytuał totalitarny. Strategie sceniczne słoweńskiego kolektywu Laibach w latach 1980–2015
PAWEŁ JASKULSKI
Dramaturgia koncertu rockowego. Przypadek Nirvany
JAROSŁAW KARDAŚ
Czy koncerty U2 to już zjawisko kulturowe?
MAŁGORZATA LITWIN
Ziggy Stardust, czyli androgyn w świecie rocka. Koncept kreacji scenicznej Davida Bowiego
PRZEMYSŁAW PIŁACIŃSKI
The Seer Swans – między kompozycją a improwizacją
KATARZYNA WINNICKA
Gimme Shelter. Koncert The Rolling Stones w Altamont w 1969 roku
JAKUB KOSEK
Rock’n’rollowa biała gorączka – o kreacji artystycznej grupy Motörhead w czterdziestą rocznicę działalności

***
MICHAŁ KOZIEŃ
Marnowana szansa polskiej szkoły. O wykorzystaniu rocka na lekcjach języka polskiego


Tom 8: Edward Stachura. Formy pamięci, znaki czasu, red.  J. Osiński, M. Pranke, A. Szwagrzyk, P. Tański, Toruń 2016.

Monografia ukazała się także w wersji drukowanej (ISBN 978-83-941843-7-7).

Spis treści

 Wstęp. Dużo ognia, kropka nad ypsylonem i tak dalej

BORYS SZUMAŃSKI
(Nie)obecność Zagłady? Twórczość Edwarda Stachury wobec pamięci o II wojnie światowej

KAMILA PRZYBYLSKA
Lęki w twórczości Edwarda Stachury
AGATA ŚMIERZCHAŁA
Poezja totalna to sen. Szaleństwo jako płaszczyzna realnego doświadczania w Fabula Rasa Edwarda Stachury i Altazorze Vicente Huidobro
MICHAŁ PRANKE
„I «śmierć» się odpowiada, choć inaczej trzeba”, czyli o opowiadaniu Pokocham ją siłą woli Edwarda Stachury
GRZEGORZ BANASIK
Pogodzić się ze światem Edwarda Stachury. Próba patografii
JAKUB OSIŃSKI
Koniec i początek albo o dziennikach Edwarda Stachury
PAWEŁ TAŃSKI
Stachura Organka
KRZYSZTOF GAJDA
Sted na nowo zaśpiewany – Babu Król (Sted) oraz Leniwiec (Rozpaczliwie wolny)


Tom 9: Literatura wykadrowana, red.  J. Kowalski, M. Pranke, Toruń 2016.

Spis treści

Słowo wstępne
ANNA MAZELA
Rzeczywistość spreparowana. Fotografia w poezji Przemysława Witkowskiego
BARBARA ENGLENDER
Poezja jak zdjęcie rentgenowskie. Wokół dwóch wierszy Agnieszki Wolny-Hamkało
EWA GOCZAŁ
Odczynnik liryczny. O stykach poezji i fotografii w tomie wierszy Piotra Sommera z ilustracjami Ewy Kuryluk
MAŁGORZATA LEBDA
Punctum wiersza, punctum fotografii
JAKUB OSIŃSKI
Żałoba, melancholia i Fotografia Czesława Miłosza
MICHAŁ PRANKE
Śmierć selfie, selfie śmierci. O wierszu Przeobraz Kacpra Bartczaka
MAŁGORZATA MYK
Horyzonty radykalnej immanencji. Foto-teksty Leslie Scalapino (Crowd and not evening or light i The tango)
PAWEŁ TARNOWSKI
Konterfekt i persona
JACEK KOWALSKI
Fotografia we współczesnej literaturze niemieckojęzycznej.Próba syntezy


Tom 10: Kultura rocka 2. Słowo – dźwięk – performance (1), red.  J. Osiński, M. Pranke, P. Tański, Toruń 2016.

Spis treści

JAKUB OSIŃSKI
Wstęp. Kultura i natura rocka

Rozdział I
JAKUB KASPERSKI

Piosenka, canzona, chanson? – problematyka podstawowej formy muzycznej w muzyce rockowej
PRZEMYSŁAW PIŁACIŃSKI

Herod 2014 jako piosenka
KRZYSZTOF GAJDA

Powtórzenie jako źródło znaczeń w piosence
JAKUB OSIŃSKI

Tytuł piosenki vs. tytuł dzieła literackiego.Wstępne rozpoznania

Rozdział II
RADOSŁAW MARCINKIEWICZ

Rock a leksykografia: power trio, cover band, tribute band. Z Dream Theater spacer drugi
MONIKA KONERT-PANEK

Under Pressure: dwa głosy – dwa akcenty

Rozdział III
ŁUKASZ LIPIŃSKI

Konstruowanie dźwięku – konstruowanie kultury: próba rozpoznania obszarów badań z perspektywy materialnej
BARTOSZ MAŁCZYŃSKI

Bass Communion: eksperymenty w teksturze. Semantyka widm dźwiękowych na obrzeżach rocka
MACIEJ SMÓŁKA
Jak brzmi pustynia: kulturowa analiza desert rocka jako istoty brzmienia miasta Palm Desert
Rozdział IV
JOANNA MALESZYŃSKA
Ewangelia według świętego Johna.Wstępne propozycje badawcze
KAMIL DŹWINEL
„Nieczuły leżę odurzony snem, / a tam, za murem, zawieszony sznur”. Konstrukcja przestrzeni i zdarzenia w twórczości Romana Kostrzewskiego
MAREK KURKIEWICZ
W środku i na zewnątrz. Refleksje o przestrzeni w tekstach Wojciecha Waglewskiego z debiutanckiej płyty grupy Voo Voo (1985)
PAWEŁ TAŃSKI
„Za mało sypiam”. O tekstach piosenek Bartosza Waglewskiego z płyty Wilk zespołu Kim Nowak
Rozdział V
JAKUB KOSEK
Wolnościowe zwierzenia kontestatora a teksty utworów grupy TSA
JAKUB KOSEK
O wybranych aspektach badań (auto)biograficznych narracji transmedialnych twórców rockowych (casus Johna Ozzy’ego Osbourne’a)
SYLWIA BIAŁOBŁOCKA
Punków też zachwyca „fschut słońca”
Rozdział VI
PAWEŁ ANDRZEJ DRYGAS
Powstanie rocka za żelazną kurtyną. Analiza porównawcza
SYLWIA GAWŁOWSKA
Piosenkowe manifesty wolności Grzegorza Ciechowskiego
MARCIN ROMANOWSKI
Lekcja historii zespołu Sabaton


Tom 11: Kultura rocka 2. Słowo – dźwięk – performance (2), red.  J. Osiński, M. Pranke, P. Tański, Toruń 2016.

Spis treści

Rozdział I
JAKUB KASPERSKI
Przeobrażenia formy bluesowej w początkach rock’n’rolla
KATARZYNA KOĆMA
Folk czy rock? Topical songs i amerykańskie lata 60.
WOJCIECH JÓZEF BURSZTA
YES i długie trwanie w rocku
PAWEŁ TAŃSKI
Nowe sytuacje. O kilku ważnych polskich piosenkach rockowych lat 80. XX w.

Rozdział II
WALDEMAR KULIGOWSKI
Oszołomienie i eksces. Festiwale muzyczne jako święto
SEBASTIAN SURENDRA
Transgresyjność w kulturze obnażania? Teledysk Pussy zespołu Rammstein
DOMINIK GAC
Zabawa czy rytuał? Miejsce black metalu w świecie performansu
PAWEŁ JASKULSKI
Cameron Crowe – rock’n’rollowe serce kina amerykańskiego
KAMIL KOŚCIELSKI
Square, White Negro i The Beatles, czyli kogo spotkał Mowgli w drodze do ludzkiej osady

Rozdział III
AGNIESZKA KIEJZIEWICZ
Visual kei i inne strategie performatywne. Przemiany japońskiego rocka w latach 1980–
2015
KONRAD SIERZPUTOWSKI
Perski kryzys. Muzyka jako uniwersalna i/lub wernakularna figura protestu

Rozdział IV
TOMASZ GORNAT

Potrójna schizofrenia: subkultura, Mod i początki The Who
SŁAWOMIR KUŹNICKI

Diamond Dogs i Outside: dystopijne konteksty Davida Bowiego
MIROSŁAW MIERNIK

51. stan. Wizerunek USA w twórczości New Model Army
BARTOSZ SUWIŃSKI

W krainie umierającego słońca. O Dead Can Dance

Rozdział V
JOANNA SKOLIK

Heart of darkness Ricka Millera, czyli muzyczna interpretacja noweli Josepha Conrada
TOMASZ FLORCZYK

Marcina Świetlickiego zmagania z rockiem. Dialogi i wielogłosy na płycie Ogród koncentracyjny
BARTŁOMIEJ ALBERSKI

Bartłomiej Koty dwa. Karol Kot Marcina Świetlickiego oraz Karol Kot Świetlików
MICHAŁ PRANKE

Melodramat i Bowie. Lektura porównawcza
ARTUR DUDA

Poezja czy grafomania? O albumie koncepcyjnym Lao Che Powstanie Warszawskie
BEATA RYNKIEWICZ

Społeczeństwo jest niemiłe… Literackie i muzyczne fanaberie Mister D. Wokół twórczości Doroty Masłowskiej
RAFAŁ FOLTYN

Wilkołactwo w tekstach, nazewnictwie i przesłaniu europejskich zespołów metalowych


Tom 12: Chodząc w ich butach… Depeche Mode: muzyka, zjawisko, recepcja, red.  M. Jurzysta, M. Pranke, P. Tański, Toruń 2017.

Spis treści

MARCIN JURZYSTA
Słowo wstępne
DARIUSZ BRZOSTEK
Depeche Mode? Kilka uwag o śmierci rock and rolla
MARIUSZ GRADOWSKI
Somatyczna ekspresja cierpiącej duszy. Depeche Mode i kultura rocka
HANNA MILEWSKA
Osobliwości Depeche Mode. O kilku dziwnych piosenkach
ARTUR TRUDZIK
Czy dla Depeche Mode jest miejsce w rocku… „Tylko Rocku”?
KRZYSZTOF CHACZKO
(Nie)zamierzony socjalizm. Motywy polityczne w twórczości Depeche Mode: przypadek Construction Time Again
EMILIA JANKIEWICZ
Melancholia podmiotu. Między prawdą pożądania a mirażem miłości
AGNIESZKA JAROSZ, ANNA ŁYŻWA
Teksty Depeche Mode. Językowa kreacja i interpretacja świata według polskich przekładów
MAREK JEZIŃSKI
Antona Corbijna świat ruchomych obrazów. O teledyskach Depeche Mode
MARCIN JURZYSTA
„Lufa boskiego pistoletu”. Interpretacja utworu Barrel Of A Gun
MARCIN JURZYSTA
„Let me see you stripped…”. Wokół Stripped Depeche Mode
DAMIAN KAJA
Kontrabandzista fotoiluzji. Nota o Antonie Corbijnie
MONIKA KONERT-PANEK
Analiza fonostylistyczna Walking in My Shoes Depeche Mode
ZOFIA SPANDOWSKA
„Samo serce irlandzkich kloak”, czyli Depeche Mode oczami bohaterów Serhija Żadana
ARTUR JABŁOŃSKI
Personal Jesus Johnny’ego Casha. Historia pewnego wykonania
MICHAŁ MAZURKIEWICZ
Depeche Mode a Stany Zjednoczone – dzieje podboju
ALICJA SZEPIETOWSKA
Depeche Mode jako wirtuozi występów na żywo. Specyfika atmosfery towarzyszącej koncertom grupy
PAWEŁ TAŃSKI
Antropologia nocy
MATEUSZ TORZECKI
Dekonstrukcja piosenek, rekonstrukcja konceptu – próba odczytania płyty Songs Of Faith And Devotion jako albumu konceptualnego


Tom 13: „Głowa mówi…”. Polski rock lat 80., red. M. Jeziński, M. Pranke, P. Tański, Toruń 2018.

Spis treści

MAREK JEZIŃSKI
Wstęp
KAROLINA CZAJKOWSKA
Buntownicy lat 80. wobec zmian ustrojowych
PIOTR GRABSKI
Wpływ polskiego rocka lat 80. na kulturę popularną
MIROSŁAW PĘCZAK
Muzyka jako wehikuł „ideologii” subkulturowej w czasach PRL
JOANNA NOWAK
„To był całkiem inny świat niż reszta kraju”– festiwal w Jarocinie jako doświadczenie generacyjne
MAGDALENA PARUS
Walka Dawida z Goliatem czyli rock w opolskim amfiteatrze
DARIUSZ BARAN
Rozwój w sprzyjającym klimacie? Polski rock lat 80. oczami dziennikarzy muzycznych
PAULINA WIERNICKA
Lista Przebojów Trójki. Wpływy, fani, przeobrażenia
CELINA BEKIER
„System nerwów przez ocean gna…?” Polityczny aspekt pierwszego albumu Republiki Nowe sytuacje
ŁUKASZ MAŃCZYK
Czytanie Ciechowskiego. Grzegorz Ciechowski, bohater narracji
SYLWIA GAWŁOWSKA
Ciechowski po śmierci Ciechowskiego
BEATA RYNKIEWICZ
Kontestacja, banał czy rewolucja? Prowokacje artystyczne w twórczości polskich wokalistek lat 80.
WALDEMAR KULIGOWSKI
Artyści wizualni wobec rocka. Powietrza, spontaniczności, energii!
MAREK KURKIEWICZ
Człowiek w obliczu zniewolenia – obraz rzeczywistości lat 80.na przykładzie tekstów z debiutanckiej płyty Aya RL
FRANCISZEK BUDZBON
Sampling i boiskowe ferajny. Polski rock lat 80. a Art Brut Mixtape zespołu PRO8L3M

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s